Що таке SWOT-аналіз організації?

Стратегія розвитку

SWOT є відносно простим, але дуже корисним інструментом, щоб не наступити на міну. І це незалежно від того, чи йдеться про велику справу, наприклад про загальну діяльність організації чи окрему сферу діяльності. Перш ніж вирішите розпочати новий проект, завжди робіть SWOT-аналіз!

SWOT-аналіз часто є першим етапом стратегічного аналізу організації. Це дає змогу розробити стратегію дій, засновану на сильних і слабких сторонах організації, а також використовувати можливості, усуваючи організації.

Це дуже важливо – дослідження показують, що стратегічне планування підвищує продуктивність організації завдяки кращому розподілу ресурсів.

Простота та універсальність методу SWOT робить його придатним як для первинної оцінки середовища та середовища організації, так і для аналізу проекту, бізнес-плану чи роботи обраного відділу організації. Його основні припущення були розроблені в 1950-х і 1960-х роках вченими та бізнес-консультантами, пов’язаними з Гарвардською школою бізнесу.

Хороший SWOT-аналіз вимагає ретельного дослідження, а потім групування інформації за чотирма категоріями:

🔶 S (Strengths) - сильні сторони

🔶 W (Weaknesses) - слабкі сторони

🔶 (Opportunities) - можливості

🔶 T (Threats) - організації.

‍Що означає кожен із цих компонентів?

Сильні та слабкі сторони:

Сильні та слабкі сторони у SWOT-аналізі є внутрішніми факторами, які вказують на сильні чи слабкі сторони певної організації. Їх аналіз повинен охоплювати такі сфери діяльності організації:

🔶 знання та людські ресурси

🔶 фінанси та менеджмент

🔶 інструменти для реалізації бізнес-процесів

🔶 виробництво, технології, логістика, дослідження та розробки

🔶 продаж і обслуговування клієнтів.

Сильні сторони організації включають, серед іншого, високу кваліфікацію співробітників, накопичені заощадження або сучасне обладнання, яке дозволяє економити час і гроші. Слабкістю, однак, буде висока плинність кадрів або обмежений виробничий процес, що призводить до низької якості пропонованих товарів.

Можливості (шанси) та загрози:

Можливості та загрози у SWOT-аналізі - це зовнішні явища та процеси, які впливають на розвиток та розширення організації. Це різні фактори:

🔶 правовий

🔶 політичні

🔶 економічні

🔶 технологічний

🔶 соціокультурний

🔶 етичний

🔶 екологічні.

Так, у SWOT-аналізі прикладом можливостей може бути збільшення попиту на даний продукт чи послугу або відкриття нового ринку.

Організації та компанії включають, серед інших законодавчі зміни, які призводять до збільшення витрат на виробництво, відкриття заводів, що пропонують кращі умови праці в тому самому районі, нові податки чи конкурентну діяльність.

Як бачимо, метод SWOT заснований на аналізі внутрішніх і зовнішніх факторів, які в сукупності визначають ринкову ситуацію організації. Сильні та слабкі сторони – це сфери, які залежать безпосередньо від нас, тоді як можливості та організації – це об’єктивні фактори, які ми не можемо контролювати.

‍Аналіз TOWS базується на такому ж наборі факторів. Він був запропонований Г. Вайнріхом у 1980-х роках після випробувань, проведених на заводах Volkswagen.

Чим відрізняються TOWS та SWOT аналізи?

Аналіз TOWS є модифікованою версією аналізу SWOT. Різниця полягає в тому, що в цьому підході оцінка йде ззовні всередину і починається із загроз і слабких місць. Чому? Вайнріх вважав, що недоліком SWOT-аналізу є занадто велика зосередженість на перевагах і, як наслідок, низький критичний підхід до загроз. Він вважав, що аналіз організації слід починати з негативних факторів, а потім розглядати, як їх компенсувати за допомогою тих, що залишилися. Важливо, що ви також можете використовувати SWOT- і TOWS-аналіз, щоб оцінити себе. Ці методи можуть стати в пригоді, коли ви хочете знайти роботу, або коли ви намагаєтеся змінити галузь чи перекваліфікуватися. Тоді ви можете включити, серед іншого, ситуацію на місцевому ринку праці, ваші позитивні та негативні риси характеру, навички з вашого резюме чи досвіду роботи.

Як зробити SWOT-аналіз організації крок за кроком?

Щоб SWOT-аналіз був надійним, його повинні проводити кваліфіковані співробітники або група керівників різного рівня в даній організації. Його впровадження також можна доручити зовнішнім консультантам. А як зробити SWOT аналіз організації за 6 кроків?

‍SWOT аналіз і стратегії організації

У SWOT-аналізі ми виділяємо чотири стратегії дій, які компанія може вибрати: агресивну, оборонну, конкурентну та консервативну. Все залежить від того, які поля SWOT-матриці будуть домінувати над іншими, тобто отримають найбільше балів.

🔷 Агресивна (наступальна) стратегія (домінування сильних сторін і можливостей)- це найкраща ситуація. Ця стратегія базується на потужному розширенні організації та використанні можливостей.

🔷 Консервативна стратегія (домінують сильні сторони та організації) – її варто розглядати, коли організація має внутрішній потенціал, але несприятливе середовище перешкоджає його інтенсивному розвитку. Ця стратегія передбачає, що сильні сторони повинні бути використані для боротьби із зовнішніми загрозами.

🔷 Конкурентна стратегія (домінують слабкі сторони та можливості) - полягає у використанні можливостей при одночасному усуненні слабких сторін організації. Перевагою такої ситуації є дружнє середовище, завдяки якому компанія може зберегти свої позиції на ринку.

🔷 Оборонна стратегія (домінують слабкі сторони та організації) – якщо негативні фактори переважають над позитивними, є ризик краху організації. Тому у центрі уваги має бути виживання організації (наприклад, злиття з іншою компанією).

Обираючи спосіб діяльності, пам’ятайте про основні стратегічні цілі організації. Іноді вибір тієї чи іншої стратегії є складним і залежить від конкретної комбінації факторів.

Звичайно, SWOT-аналіз має і недоліки. Перш за все, він схильний до суб'єктивізму, а його результати часто очевидні або призводять до неправильного трактування. Крім того, не всі фактори, важливі для організації, можна класифікувати за перевагами, недоліками, можливостями та загрозами. А деякі організації, попри свої попередні припущення, не використовують таку розроблену стратегію.

Усе це робить цей метод – хоч і популярним – часом сумнівним. Отже, якщо ви хочете отримати надійні результати, розглядайте SWOT-аналіз як відправну точку для подальшої оцінки стратегічної ситуації організації. У цьому вам допоможуть:

🔷 аналіз ASTRA

🔷 PEST аналіз

🔷 Концепція п'яти сил Портера

🔷 сценарії екологічних станів

🔷 сценарії можливих подій

🔷 сценарії моделювання.

Ви вже знаєте, що таке SWOT-аналіз, що це таке і як його проводити. Але як це працює на практиці?

Приклади SWOT аналізу компаній різного типу

‍SWOT аналіз ресторану

Сильні сторони

- добре навчена команда

- накопичені заощадження на оренду приміщень і оплату праці співробітників за перші 3 місяці

- висока якість використовуваних інгредієнтів

- гнучка форма бізнесу (продаж на місці та з доставкою)

‍Слабкі сторони

- відсутність досвіду ведення ресторану

- розташування на околиці міста

- необхідність придбання та пристосування автомобіля для перевезення харчових продуктів

- нова, ще невідома марка

‍Шанси

- нові тенденції в харчуванні (зростання попиту на здорову та вегетаріанську їжу)

- популярність замовлень з доставкою

- збільшення кількості концертів і фестивалів протягом літа

‍Загрози

- висока вартість утримання ресторану

- відкриття 2 схожих майданчиків в одному місті

- високі вимоги департаменту охорони здоров'я.

‍SWOT аналіз мовної школи

Сильні сторони

- складання іспиту на атестат зрілості, професійного на рівні 99-100% з високими балами

- участь молоді в міжнародних обмінах та проєктах

- кваліфікований персонал

- шість комп’ютерних класів

- новий спортивний комплекс

- мультимедійний центр і добре обладнана бібліотека

‍Слабкі сторони

- школа не має повноцінної спортивної зали

- учні не зацікавленні в участі у позашкільних заходах

- батьки недостатньо залучені життя школи

- не дуже ефективна промоція діяльності школи в місцевому середовищі

- низька успішність у класах, де була проблема з набором, другорічники та випадки відрахування зі школи

‍Можливості

- шкільні традиції

- впровадження авторських програм

- підвищення кваліфікації та участь у навчальних програмах учителів

- хороша думка про школу в місцевій громаді (високі вимоги та хороші результати іспиту зрілості),

- можливість отримання грантових коштів на розвиток школи

‍Загрози

- демографічна ніша

- висока конкурентність на освітньому ринку

- наплив випускників середніх шкіл зі слабкими знаннями може спричинити зниження рівня освіти в школі

- скорочення кількості годин викладання окремих предметів

- відмова грантодавців у наданні коштів на розвиток школи

‍SWOT аналіз транспортної організації

Сильні сторони

- досвідчені водії (низька плинність кадрів)

- впроваджена система управління якістю ISO

- ціни на послуги нижчі, ніж у конкурентів

- оптимізовані операційні витрати організації

‍Слабкі сторони

- наближення пенсійного віку у 20% водіїв

- високі лізингові розстрочки

- 5 автомобілів потребують ремонту

- поганий маркетинг

‍Шанси

- зростання попиту на транспортні послуги

- покращення технічного стану доріг

- можливість отримання субсидій ЄС

- відкриття нових міжнародних ринків

‍Загрози

- більша кількість перевізників у Польщі та Європі (сильна конкуренція)

- збільшення заторів на дорогах

- поява нових покарань та вимог до водіїв

- зростання витрат на ведення бізнесу

За таким же принципом можна провести персональний SWOT-аналіз. Таким чином ви зберете інформацію про свої сильні сторони у своє резюме, яке потім зможете використовувати, коли будете писати про себе у своєму резюме чи супровідному листі. SWOT-аналіз є одним із найстаріших і найефективніших методів оцінки потенціалу підприємства чи організації. Дозволяє раціонально обговорити можливості організації чи проекту та уникнути початку збиткової діяльності. SWOT-стратегії не являють собою нічого особливо складного, хоча сам аналіз вимагає структурованого мислення.

‍Що не можна пропускати?

Хто проводить SWOT аналіз? Зазвичай це роблять люди на керівних посадах, але часто дуже потрібні голоси спеціалістів, адже вони часто мають найдокладніші знання про той чи інший процес. Іноді організації наймають сторонніх спеціалістів для проведення дослідження.

Пам’ятайте, що не варто пропускати жоден важливий фактор, а також не аналізувати ті, які не мають відношення до вашого бізнесу.

‍SWOT аналіз - стратегії дій

Існує два основних набори заходів, які слід реалізувати в організації за допомогою SWOT-аналізу: зменшення загроз і використання можливостей - організації значно знижують ефективність всієї діяльності організації, тому в першу чергу їх слід зменшити або захистити компанію від них. Проте можливості, які необхідно використати, вимагають від нас певних кроків (бо — як відомо — само собою це не вийде). Впровадження змін, спрямованих на використання можливостей SWOT-аналізу, має супроводжуватися їх моніторингом та впровадженням дій, спрямованих на зменшення внутрішнього опору запланованим змінам.

Усунення слабких сторін і зміцнення сильних сторін - слабкі сторони не перестануть бути такими, якщо ми з ними нічого не робити. Тому їх слід постійно виявляти, контролювати та зменшувати. Бо кожен ланцюг настільки міцний, наскільки міцна його найслабша ланка. Слід також мати на увазі, що в процесі роботи можуть виникати нові слабкі місця, які вимагають реагування з боку керівного складу. З іншого боку, посилення сильних сторін спрямоване на їх підтримку та розвиток, оскільки вони є ключовими факторами успіху даної організації чи проекту.

Стратегічний SWOT-аналіз спрямований - як ми вже згадували - на розробку плану дій для досягнення раніше запланованих стратегічних цілей організації.

SWOT-аналіз також можна використовувати для таких цілей, як:

- оцінка окремих відділів або підрозділів організації,

- оцінка привабливості ринку,

- аналіз потенціалу співробітника,

- персональний SWOT аналіз,

- критична оцінка бізнес-ідеї,

- вибір правильної бізнес-стратегії.

Таким чином, бізнес-аналіз SWOT є відносно простим, але дуже корисним інструментом, щоб не наступити на міну. І це незалежно від того, чи йдеться про велику справу, наприклад про загальну діяльність організації чи окрему сферу діяльності. При запуску нових проектів SWOT-аналіз співробітника також дуже корисний, тому що найкраща ідея не вийде, якщо виявиться, що у нас немає для неї відповідних людей.

Перш ніж вирішите розпочати новий проект, завжди робіть SWOT-аналіз!

усі статті

анонси курсів та проектів

Відкрийте для себе кращі освітні практики

Підвищення кваліфікації

Психологічна підтримка дітей та дорослих в умовах війни

28-29 березня 2024 року запрошуємо педагогів ЗДО на онлайн-програму підвищення кваліфікації
«Психологічна підтримка дітей та дорослих в умовах війни»

Ця програма розроблена спеціально для вас, щоб допомогти вам:
Навчитися надавати психологічну підтримку дітям та дорослим в умовах війни;
Запобігти емоційному вигоранню та ПТСР;
Розкрити свій професійний потенціал;
Отримати нові теоретичні та практичні знання.
На вас чекає:
6 годин насиченого та актуального контенту;
2 досвідчених спікери:
- М.Вила, практична психологиня, сертифікований тренер ГО «Академії освітніх ініціатив»;
- А.Сторонська, практична психологиня, сертифікований тренер ГО «Академії освітніх ініціатив»;
Інтерактивні методи навчання: лекції, дискусії, практичні завдання;
Сертифікат на 6 або 12 годин про проходження програми за бажанням.
Дізнатися більше
Новий проект

Конкурсний відбір психологів для нового проекту

Громадська організація "Академія освітніх ініціатив" спільно з Fundacja "Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej" (Польща) запускає другий міжнародний проект психологічної підтримки дітей дошкільного віку!
Мета проекту: допомогти дошкільнятам пережити травму через війну в Україні.

Ми запрошуємо:
Психологів з досвідом роботи з дітьми дошкільного віку (не менше 2 років). Таких, що мають досвід роботи з групами дорослих та проведення тренінгів, а також добрі комунікативні та презентаційні навички
Що ми пропонуємо:
- Безкоштовне 40-годинне навчання в Польщі
- 5 онлайн супервізій з польськими психологами
- Участь у розробці матеріалів та посібника для педагогів дошкілля
- Можливість провести тренінг для педагогів/батьків в Україні
- Безкоштовний проїзд, проживання та харчування під час навчання
Як стати учасником:
Заповніть анкету за посиланням: https://forms.gle/Ef9sapQn8wF4aE5Q9 та пройдіть співбесіду.
Термін подання заявок: 23:59, 18 лютого 2024 року
Не пропустіть шанс допомогти дітям!
Дізнатися більше
Для батьків дошкільнят

Як бути уважними та турботливими батьками

Війна — це складний час для всіх, особливо для дітей. Вони можуть відчувати страх, тривогу, злість або навіть провину. Як батьки, ми можемо допомогти нашим дітям впоратися з цими емоціями та підтримати їх у цей важкий час.
На цій безкоштовній онлайн-зустрічі ви дізнаєтеся:
- Як зрозуміти емоційні реакції дітей на війну
- Як створити дітям безпечний простір для обговорення своїх емоцій
Як застосовувати ефективні техніки психологічної підтримки

Зустріч проводитимуть сертифіковані тренери ГО «Академія освітніх ініціатив»:
- Світлана Локоткова, психологиня, м.Львів, Центр професійного розвитку педагогічних працівників
- Ірина Вельська, психологиня, м.Львів, ЗДО № 75
Час та дата:
01 лютого 2024 року, о 19:00
Формат:
Онлайн. Безкоштовно
Кількість місць обмежена, тому зареєструйтеся якомога швидше.
Не пропустіть цю можливість, щоб навчитися бути кращими батьками для своїх дітей в умовах війни!
Запрошуємо всіх батьків, які хочуть допомогти своїм дітям впоратися з емоціями війни.
Дізнатися більше
Методичний посібник

Презентуємо методичний посібник

У цьому методичному посібнику представлено досвід роботи учасниць  українсько-польського проєкту “Психологічна підтримка для дошкільнят”,  що реалізований ГО "Академія освітніх ініціатив" та Fundacja "Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej" за кошти "Kulczyk Foundation", отримані в результаті конкурсу “Cześć dziewczyny!” для представниць закладів дошкільної освіти Львова, Чернігова, Одеси, Запоріжжя та Вінниці.

Методичний посібник містить розробки тренінгів для педагогів та батьків з рекомендаціями та презентаціями до тем, конспекти занять з дітьми для педагогічних працівників, ігри та вправи для використання в роботі педагогами та вдома батьками. Цей посібник буде корисний  для практичних психологів та інших педагогічних працівників закладів дошкільної освіти, батьків дошкільнят.
Дізнатися більше
Міжнародний проект

Проект "Психологічна підтримка для дошкільнят"

Ми обрали представників дошкільних закладів Львова, Чернігова, Одеси та Вінниці  для участі у міжнародному проекті психологічної підтримки дітей дошкільного віку. Метою проекту є психологічна підтримка дітей дошкільного віку, які пережили травму через війну, були прямими свідками війни, їхня сім'я та найближче оточення пережили травму або були непрямими свідками через перегляд інформації по телебаченню або в соціальних мережах, що в психології визначається як горизонтальна передача травми. Психологічна підтримка від дорослих допоможе їм подолати травму війни та правильно розвиватися.

Для участі у конкурсному відборі ми отримали 68 заявок. Учасницями проекту «Психологічна підтримка для дітей дошкільного віку» стали фахівчині, які пройшли відбір, оскільки мають відповідну кваліфікацію, досвід роботи із дітьми дошкільного віку, досвід проведення навчань для дорослих, працюють в комунальному закладі дошкільної освіти та надали лист-згоду від керівника закладу дошкільної освіти про участь закладу у Проекті.
Дізнатися більше
Міжнародний проект

Розпочато відбір учасників для участі в проекті "Психологічна підтримка для дошкільнят"

Запрошуємо представників дошкільних закладів Львова, Чернігова, Одеси та Вінниці взяти участь у міжнародному проекті психологічної підтримки дітей дошкільного віку. Проєкт буде реалізовуватись у співпраці з партнерською організацією Fundacja "Fundusz Lokalny Ziei Biłgorajskiej", Польща за кошти, отримані в результаті конкурсу, організованого "Kulczyk Foundation"

Метою проекту є психологічна підтримка дітей дошкільного віку, які мають досвід травми, пов'язаної з воєнними діями в Україні. До участі запрошуємо дитячих психологів з досвідом роботи з дітьми дошкільного віку, які після відбору пройдуть тренінг для тренерів у Польщі. Це дозволить створити команди тренерів на рівні міста, які будуть проводити навчання для вихователів та дошкільних психологів після повернення в Україну.
Дізнатися більше
Міжнародний проект

Психологічна підтримка для дошкільнят

Маємо гарну новину! Ми отримали грант на реалізацію проекту "Психологічна підтримка для дошкільнят" спільно з "Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej" (Фонд громади Білгорай), яка є незалежною неполітичною філантропічною організацією

Увага нашого проєкту буде скерована на дошкільнят, які є безпосередніми свідками війни (вони, їх рідні або близьке оточення переживають травму) або опосередкованими свідками (отримуючи інформацію із соцмереж, телебачення тощо). Якщо маєте бажання дізнатися більше, долучитися до напрацювання навчальної програми чи відбору учасників, напишіть нам
Дізнатися більше
Для керівників закладів освіти, педагогів

Курс підвищення кваліфікації "Лідерський голос ВИКЛИК"

Marjana Kuchma. Actress

Програма на 80% складається із практичних завдань.
Цей тренінг допоможе вам навчитися володіти своїм тілом та голосом, не боятися великої аудиторії, бути переконливим, а не "великим" оратором

Курс проведе Мар'яна Кучма  - актриса театру імені Марії Заньковецької, викладачка акторської майстерності та сценічної мови, тренерка ораторського мистецтва, спікерка, засновниця та викладачка першої української школи "ТРУ - Творчого Розвитку Успішних", авторського курсу "Я Є Я", "Лідерський Голос Виклик"
Дізнатися більше
Для керівників закладів дошкільної освіти

Курс підвищення кваліфікації "Важливі навички для плекання психологічної стійкості в умовах стресу"

psuxolog

Бути стійким – це насправді вибір. Адже кожному з нас вирішувати як думати, в який спосіб проживати емоції, що робити протягом дня, як будувати стосунки та чи жити відповідно до тих цінностей, які справді для нас важливі

Курс проведе Леся Підлісецька, дитячий психіатр, психотерапевт, керівник клініки психічного здоров’я дітей, підлітків та молоді «Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру», експерт ДОЗ ЛОДА за напрямом психічне здоров’я
Дізнатися більше
Для керівників закладів загальної середньої освіти, педагогів

Курс підвищення кваліфікації "Оцінювання навчальних досягнень"

Andrushko

Оцінювання та навчання — нероздільні. Оцінювання — це постійне відслідковування процесу розвитку, в якому знаходиться дитина, виконуючи навчальні завдання для того, щоб досягти певного результату

Формувальне оцінювання має чіткий алгоритм, при цьому з критеріями визначень в межах формувального оцінювання все доволі складно. Запрошуємо освітян на курс Лідії Андрушко, директорки Початкової школи "Світанок", тренерки НУШ
Дізнатися більше
Для фахівців, які працюють з дітьми з порушенням слуху

Міжнародний проект "Кожен вартий того, щоб бути почутим"

Світова педагогічна практика свідчить, що учні з порушеннями слуху можуть успішно навчатися в різноманітних освітніх закладах. Ми ініціюємо реалізацію міжнародного проекту для фахівців, які працюють з дітьми з порушенням слуху

Запрошуємо освітян до заповнення анкети. Наше опитування анонімне, а ваші відповіді важливі для нас, бо допоможуть сформувати чіткі цілі проекту та враховувати реальні потреби фахівців
Заповнити анкету