Варто мати стратегію розвитку школи!

Стратегія розвитку

Шкільний комплекс СТО на Бемово є установою, діяльність якої стимулює ініціативи вчителів, учнів, батьків, забезпечуючи гарне соціальне середовище для формування молодого покоління. Про формування стратегії розвитку школи та її реалізацію розповідає директор шкільного комплексу СТО на Бемово Ярослав Питлак

Директор шкільного комплексу СТО на Бемово Ярослав Питлак

Школа асоціюється з закладом, який просто існує, а не розвивається відповідно до прийнятого перспективного плану. Важко планувати розвиток, коли чергові державні органи, створюють власне бачення, яке, до того ж, ґрунтується на припущенні, що кожен має терміново виконувати те, що буде виголошено в правових актах. Приватні заклади мають більше можливостей, особливо ті, які мають внески батьків. У СТО на Бемово ми маємо дуже хороший досвід у плануванні розвитку закладу протягом багатьох років. І оскільки період дії останньої стратегії завершується, я публікую її підсумок, щоб показати, як основні тези у досить стислому документі, напрацьованому багатьма людьми, можна втілити в різноманітну практичну діяльність. А остання - дає привід для задоволення.

Підсумки виконання «Стратегії розвитку шкільного комплексу СТО на Бемово на 2017-20 рр.»

Ідея створення стратегії розвитку для СТО на Бемово народилася в 2009 році, відразу після найглибшого внутрішнього потрясіння в історії, про суть якого вже не варто згадувати через багато років. Досить було того, що нове керівництво наглядової ради СТО № 69 за пропозицією дирекції школи вирішило створити документ, у якому було б визначено стратегічні напрямки подальшої діяльності шкільного комплексу. Це мала бути офіційна декларація про наміри та плани, на основі яких створюватимуться річні плани роботи. Вона також мала бути чинником стабілізації середовища як через демократичний, колегіальний спосіб його розробки та прийняття, так і через свою роль дороговказу на наступний відрізок історії.

Перша «Стратегія розвитку шкільного комплексу СТО на Бемово» діяла в 2009-2012 роках. Друга – з 2013 по 2016 рр. Ще один був документ, створений у 2017 р. з перспективою до весни 2020 р. У зв’язку з пандемією підсумки його реалізації нарешті відбулися в грудні 2020 року, одночасно з початком праці над розробкою іншого документа, на 2021-2024 роки.

Прийняті у 2017 році плани були згруповані у три розділи: «Школа в реформованій системі освіти», «Школа як центр сучасної освіти» та «Школа як центр суспільного життя (модель для учнів)». Кожне з них буде представлено тут повністю, для користування людьми, які не знають змісту документа, а потім обговорено з точки зору реалізації запланованих заходів.

Рубрика 1: ШКОЛА В РЕФОРМОВАНІЙ СИСТЕМІ ОСВІТИ

1. Створення структури, яка надасть можливість навчання у Школі повного циклу, від «0» класу до матури:

- створення дитячого садка для дітей шестирічного віку (замість відділень дитячого садка при початковій школі),

- розвиток початкової школи до восьмикласної структури,

- створення загальноосвітнього ліцею.

2. Підготовка оновленої версії програми школи, адаптованої до нової структури, сучасних викликів та чинних правових норм.

Впровадження системи щорічних обговорень прийнятих рішень.

3. Еволюційна зміна методу поточного управління Школою в бік децентралізації, з одночасним підвищенням значення сфери психолого-педагогічної підтримки.

Стратегія була створена в той час, коли вже було прийнято рішення про закриття гімназій. Перетворення школи, що завершує свою роботу, у ліцей мало на меті збереження досягнень програми школи, а також стабілізацію кадрового складу вчителів, які працюють із старшими учнями. Чотирирічний ліцей розпочав роботу 1 вересня 2019 року; через два місяці після закінчення початкової школи першими випускниками восьмого класу. Більшість вчителів гімназійних знайшли роботу в ліцеї, решта — у початковій школі. Приблизно в той же час була залишена ідея створити дитячий садок для дітей шестирічного віку. Це пов’язано з аналізом перспектив збільшення кількості учнів і класів у ДНЗ, а також масштабів капіталовкладень, необхідних для пристосування частини приміщень до потреб дошкільних закладів. Тому цей пункт стратегії не було виконано. Тому СТО на Бемово запропонує дітям можливість пройти лише дванадцятирічний цикл шкільної освіти, без дитячого садка. У 2017-2020 роках програму Школи було повністю адаптовано до нової структури системи освіти. Наразі вона складається з чотирьох частин, які стосуються 0-3 класів (зрештою 1-3), 4-6, 7-8 і ліцею. Сама трансформація закладу була важким викликом, спричиненим катастрофічною реформою Залевської. У цьому контексті реальні виклики сучасного світу неминуче стали другорядними. Поки що в цій сфері проводилися лише фрагментарні дії (наприклад, дебати щодо правил користування мобільними пристроями, результатом яких стало створення Кодексу смартфонів). Відповідно до «Стратегії» було створено дискусійний форум для вчителів, батьків та учнів, який являв собою щорічні сесії Сеймику школи.

За період реалізації «Стратегії» шкільний психолого-педагогічний колектив значно розширився. Зараз у ньому з десяток людей: психологи, терапевти, педагоги-асистенти та логопед. Понад сто учнів школи беруть участь у різноманітних терапевтичних заходах. Також була реалізована програма підтримки батьків, яка проводилась у класах і тематично адаптована до вікових проблем розвитку молоді. Завдяки цій діяльності Школа наразі має дуже широку пропозицію у сфері психолого-педагогічної підтримки для учнів, батьків та вчителів.

Намір децентралізувати управління, хоч і міститься в тому самому пункті «Стратегії», але має іншу природу і потребує окремого пояснення. СТО на Бемово все ще є авторським закладом, функціонування якого базується на педагогічних поглядах та авторитеті директора. Тим не менш, за останні чотири роки управління дещо децентралізувалося зі збільшенням кількості учнів (приблизно до 450) і персоналу (приблизно до 90). Кількість заступників директора з конкретними компетенціями зросла з двох до трьох. Багато рішень приймається командою керівництва колегіально. Крім того, з числа вчителів визначено п’ятьох координаторів: для 0-3, 4-6, 7-8 класів, навчання іноземних мов та психолого-педагогічної допомоги. Така велика група людей, задіяних у спільному управлінні закладом, є наслідком складності його програмної діяльності, серед якої традиційно зрозуміла дидактика є лише одним із кількох однаково важливих елементів. В управлінні зросла важливість Ради батьків, яка представляє позицію батьків з різних питань. А також роль шорічного шкільного Сеймику, який приймає рекомендації щодо питань, важливих для школи, опрацьованих під час дебатів у різних групах, що представляють шкільну спільноту.

Заходи, передбачені цим пунктом «Стратегії», також включають створення партиципативного бюджету, тобто виділення частини надходжень, отриманих від відрахувань 1% для громадських організацій, на проекти, відібрані шляхом голосування шкільної громади проекти, подані учнями, вчителями та батьками. Загалом на це було виділено близько 30 тис. злотих. Крім того, один із проектів – облаштування кінозали на другому поверсі школи, запропонований у рамках бюджету участі, але не кваліфікований до реалізації, реалізовано завдяки коштам, зібраним батьками учнів.

Секція 2: ШКОЛА ЯК ОСЕРЕДОК СУЧАСНОЇ ОСВІТИ

1. Використання сучасних технологій у навчальному процесі – полегшення доступу учнів і вчителів до інформації та створення можливостей для взаємного електронного спілкування:

- послідовне доповнення школи електронним обладнанням, забезпечення комфорту при комплексному використанні мультимедіа в навчанні та суспільному житті,

- забезпечення широкого розуміння безпеки у сфері нових технологій, від фізичного захисту ресурсів до безпечного використання Інтернету.

2. Розвиток педагогічної думки:

- започаткування педагогічної рефлексії в шкільному середовищі та на ширшому форумі, особливо в рамках Соціального освітнього товариства,

- пошук програмного натхнення через участь представників школи у конференціях, семінарах та майстер-класах,

- обмін досвідом з іншими установами через взаємні навчальні візити та спільні заходи.

3. Розробка та впровадження нових елементів програми за обраними напрямами діяльності Школи:

- покращення системи вивчення іноземних мов шляхом збільшення мобільності персоналу, навчальних візитів, роботи CLIL, закордонних поїздок учнів,

- запровадження організаційних методів і рішень, спрямованих на підвищення самостійності учнів у процесі викладання / навчання, і в той же час сприяння співпраці в повсякденній роботі, сприяння активному способу життя - спорту, фізичній активності, поїздкам, соціальних заходам, участі в культурному житті і т.д.

4. Модернізація та розвиток матеріально-технічної бази школи:

- пристосування існуючих приміщень до нової організаційної структури Школи, включаючи перепланування використання класних кімнат,

- розвиток нового простору в приміщенні школи, з наголосом на розширенні навчальних приміщень: студій, допоміжних кімнат, загальної кімнати тощо, відповідно до потреб, визначених у ході внутрішньошкільної дискусії,

- перепроектування та впровадження шкільної ІТ-інфраструктури,

- модернізація шкільних рекреаційних та спортивних майданчиків.

У 2017-2020 роках було вкладено значні інвестиції у сферу ІТ-інфраструктури школи. Створено внутрішню мережу на основі новітніх технологій передачі даних, що забезпечує швидкий доступ до Інтернету через настільні комп’ютери, а також можливість використання шкільного WiFi навіть кількома сотнями пристроїв одночасно. З нагоди модернізації створено нову ІТ-лабораторію на 19 місць. Також було зібрано 30 ноутбуків і 50 планшетів, що дозволяє працювати в кожному класі на основі бездротового зв’язку.

Усі учні та співробітники отримали облікові записи на шкільній платформі Office 365, завдяки чому в умовах пандемії вдалося швидко та ефективно використовувати програму MsTeams для проведення дистанційного навчання. Тоді значно підвищився рівень уміння користуватися ІТ-засобами як учнів, так і викладачів. Безпека використання шкільних ресурсів та Інтернету забезпечується як на рівні апаратних рішень, так і антивірусного програмного забезпечення та програмного забезпечення, що фільтрує не призначений для молоді контент. Школа постійно працювала над баченням про сучасний заклад. У результаті внутрішньої педагогічної дискусії створено організаційно-програмні засади ліцею. Оригінальна інтегрована навчальна програма у 1-3 класах початкової школи адаптована до нового основного навчального плану. На рівні 4-6 класів запроваджено два нові методичні рішення: година для проєктної діяльності щотижнево та шкільний університет, який проводиться тричі на рік.

Батьківська громада СТО на Бемово була ініціатором та організатором 2-ї Педагогічної конференції СТО, присвяченої ролі батьків у школі громади, яка відбулася у 2020 році. Крім того, викладачі брали участь у різноманітних навчальних заходах, від предметних конференцій до іноземних курсів за програмою Erasmus+ «Школа можливостей». Також була організована інтеграційна зустріч у Школі для представників Рад та керівництва шкіл Варшави. Вивчення іноземної мови в СТО на Бемово організовується системно, відповідно до узгодженої програми, розробленої командою вчителів, включаючи базову освіту, курси мовних сертифікатів та додаткові заходи за участю шкільної спільноти, наприклад, як частину щорічного Дня іноземної мови . СТО налагодила постійну співпрацю з Гете Інститутом. Частина учителів брала участь у курсах іноземних мов за програмою Erasmus+, також були мовні поїздки великих груп учнів до Іспанії та Німеччини. Проте пандемія завадила здійснити заплановану та вже підготовлену мовну поїздку до Дубліна у 2020 році.

У рамках програмних заходів проводились різноманітні дидактичні та соціальні заходи, які базувалися на співпраці учнів та вчителів. 7-8 класи та старша школа перейняли розроблену в молодшій школі систему соціальних проектів, послуг та шкільних чергувань. Активно діяло учнівське самоврядування, особливо в початковій школі. Проводилися численні спортивні заходи (зокрема факультативи – веслування на каное, велосипед, ходьба, ковзани, трекінг – як одна з форм реалізації програми фізичного виховання), екскурсії, культурні заходи. Новостворений шкільний музичний колектив «Бенд '99» вів жваву творчу діяльність, а дуже велика група учнів під керівництвом вчителя музики брала участь у записі музичних відео та підготовці публічних виступів. Колекції Шкільної картинної галереї, що збирає копії творів великих майстрів, написані учнями, перевищують 400 картин. Видано нові збірки учнівських літературних творів, створених на заняттях «Світле перо». Завершення діяльності гімназії № 99 СТО було відзначено виданням книги під назвою «Скарби польської природи». На основі цієї позиції запроваджено шкільний значок «Шукач скарбів природи», адресований учням та батькам, які цікавляться краєзнавством.

У 2018-19 році проведено ґрунтовну реорганізацію та модернізацію приміщень школи. У приміщеннях першого поверху будівлі створено предметні лабораторії: інформатики, образотворчого мистецтва, природознавчої, музично студії, кабінети психолого-педагогічного супроводу, а також кімната для групи продовженого дня, учительська і бібліотека. В результаті школа розбудовалася. Реорганізовано та відремонтовано кімнати другого поверху, де створено окрему секцію для чотирьох молодших класів, а також класи та місця для відпочинку учнів 7-8 класів та старшої школи. ІТ-інфраструктура була побудована з нуля з використанням рішень, які забезпечать задоволення потреб, пов’язаних з електронним зв’язком, принаймні протягом наступних десяти років. Проведено модернізацію шкільного майданчика, встановлено нову багатофункціональну іграшку, обрану учнями, та карусель, яку за власну ініціативу та за власні кошти придбала Учнівська рада початкової школи.

Особливим заходом стало відновлення шкільної їдальні. Ідея виникла в одному з класів (учні та їхні батьки і вчитель), який ініціював кампанію по збору коштів. Поступово до нього долучилися ширші кола шкільної спільноти, завдяки чому, зібравши близько 20 000 злотих, у вересні 2020 року проект було завершено. За одностайною думкою учнів, вчителів та працівників кухні - комфортність прийому їжі в школі нереально підвищилася.

Розділ 3: ШКОЛА ЯК (МОДЕЛЬ ДЛЯ УЧНІВ) ЦЕНТРУ СОЦІАЛЬНОГО ЖИТТЯ

1. Удосконалення функціонування шкільної спільноти:

- програмне та кадрове зміцнення системи психолого-педагогічної підтримки учнів, батьків та вчителів:

- виховання соціально-емоційних компетенцій дітей через заходи,

- розробка та впровадження канону обов'язкової педагогічної підготовки батьків на всіх етапах навчання,

- розвиток компетенцій педагогічного колективу в роботі з учнем та його батьками

- оцінка функціонування та розвитку каналів зв’язку, що використовуються в Школі, відповідно до нових потреб,

- встановлення та впровадження правил використання мобільних технологій на території Школи.

2. Підтримання почуття зв’язку в шкільній спільноті

- розвиток великих шкільних проектів (наприклад, Шкільна художня галерея, Скарби природи) як спільних заходів, а також експонатів шкільної спільноти,

- організація щорічних шкільних зборів як форуму для обговорення програм,

- популяризація досягнень школи шляхом участі її представників у зовнішніх заходах – конференціях, майстер-класах, семінарах, а також поширення окремих матеріалів і методичних елементів результатів школи для широкої аудиторії,

- проведення святкування 30-річчя Школи, в тому числі підготовка та видання монографії Школи.

3. Формування громадянської позиції:

- створення умов для самоорганізації учнів та розвитку їхнього самоврядування,

- підтримка різних просоціальних заходів учнів, вчителів і батьків,

- здійснення спільних соціальних проектів з іншими школами.

Спільним знаменником діяльності Школи було посилення її ролі як осередку суспільного життя, відповідно до Програмної декларації Соціально-просвітницького товариства та місії закладу, сформульованої в перші роки його існування. Під час реалізації «Стратегії» завдяки зміцненню психолого-педагогічного колективу вдалося більш ефективно реагувати на потреби учнів, батьків та вчителів. Нам вдалося задовольнити зростаючий попит на психологічну підтримку серед дітей та батьків. Виявилося, що вироблені в минулому принципи спілкування всередині шкільної спільноти, засновані на особистому або телефонному контакті вчителів і батьків, безпосередньому залученні учнів до надання інформації про них, добре працюють на практиці. Під час пандемії їх лише доповнювали дистанційними контактами за допомогою аудіовізуальних платформ MsTeams і Zoom.

Після тривалих внутрішніх дебатів під час шкільного Сеймику у 2018 році, голосуванням представників батьків, учителів та учнів було прийнято правила користування мобільними технологіями в закладі, викладені у формі Коду смартфону. Цей документ стане хорошою основою для подальших змін у майбутньому, пов'язаних із зростанням ролі електронних засобів звязку в повсякденному житті.

У 2017-2020 роках завершено один із Великих проектів школи під назвою «Скарби природи». Його кульмінацією після майже 10 років екскурсійної діяльності шкільної спільноти стало видання книги «Скарби природи Польщі», яка містить описи та фотографії 243 цікавих природних об’єктів з усієї країни, підготовлені загалом 103-ма. автори, учні, вчителі та батьки. Розвивалася шкільна картинна галерея. Ще півтора десятка виїзних подій відбулося в рамках проекту «Рудавка», що реалізується в Августівському пралісі. Тоді десяток учнів і викладачів здобули почесні титули «Злотий Рудавкович», а чотирьох випускників, які повернулися до Рудавки доглядачами своїх молодших колег, назвали «Діамант Рудавкович». Спочатку процвітаючий проект щорічного святкування Дня Землі в Бемово, організований Школою для дітей із сусідніх навчальних закладів, був зупинений через страйк вчителів у 2019 році та пандемію у 2020 році, але буде продовжений, щойно зовнішні умови дозволити це.

У 2017-2019 році Рада школи провела три сесії Сеймику, скасовані у 2020 році через пандемію. Ця ініціатива, спрямована на формування загального почуття відповідальності за Школу, безсумнівно, виявилася успішною і буде продовжена в майбутньому, навіть - якщо буде потрібно - на дистанційній основі. Досягнення школи популяризували різними способами – через блог «Навколо школи», який веде директор, сайт школи та профіль на сторінці у Facebook. За цей час про Школу було знято два фільми та написана одна наукова стаття. Щороку виходила чергова частина «Шкільного літопису», збірник якого нині налічує 6 томів. Наприкінці 2020 року було створено дві розгорнуті презентації, адресовані зацікавленим. Одна з них присвячена педагогічній концепції «Школи багатьох можливостей», на якій базується функціонування STO в Bemowo. Другий, який планується щорічно оновлювати в майбутньому, містить синтетичне резюме найважливішої інформації про Шкільний комплекс під назвою Школа в двох словах.

Вінцем «Стратегії» мало стати святкування 30-ї річниці СТО на Бемово. На жаль, через пандемію вони не були проведені, як було задумано. Та все ж вдалося підготувати різноманітні акценти ювілею, як-от гасло «В моїй голові їй уже 30!», пам’ятні подарунки, які отримали багаторічні люди, пов’язані із закладом, як працівники, так і активісти Суспільного. Просвітницьке товариство. Запланований гала-концерт довелося відкласти на невизначене майбутнє. Через брак часу та наплив поточних проблем не вдалося підготувати та видати монографію Школи.

За чотири роки дії «Стратегії» учні та викладачі підтримували постійний, дуже плідний контакт з мешканцями ДПС «Комбатант». Навіть під час пандемії вдалося провести деякі дії, хоч і дистанційно. Також були волонтерство та акція «Шляхетна посилка». Серед усіх елементів досягнень за останні кілька років, перелічених у статті, стає очевидним, що шкільний комплекс СТО на Бемово є місцем для формування громадянської позиції, що є чудовим форумом для активності також для дорослих, які хочуть брати участь у діяльності. для загального блага. Особливо варто відзначити ініціативу фонду солідарності, який було створено навесні 2020 року для підтримки батьків, які зазнали фінансових проблем через пандемію. Він складався зі сплати понад 200 батьків, завдяки чеку вдалося надати допомогу (у вигляді соціальних стипендій) усім, хто за нею звернувся.

усі статті

анонси курсів та проектів

Відкрийте для себе кращі освітні практики

Підвищення кваліфікації

Психологічна підтримка дітей та дорослих в умовах війни

28-29 березня 2024 року запрошуємо педагогів ЗДО на онлайн-програму підвищення кваліфікації
«Психологічна підтримка дітей та дорослих в умовах війни»

Ця програма розроблена спеціально для вас, щоб допомогти вам:
Навчитися надавати психологічну підтримку дітям та дорослим в умовах війни;
Запобігти емоційному вигоранню та ПТСР;
Розкрити свій професійний потенціал;
Отримати нові теоретичні та практичні знання.
На вас чекає:
6 годин насиченого та актуального контенту;
2 досвідчених спікери:
- М.Вила, практична психологиня, сертифікований тренер ГО «Академії освітніх ініціатив»;
- А.Сторонська, практична психологиня, сертифікований тренер ГО «Академії освітніх ініціатив»;
Інтерактивні методи навчання: лекції, дискусії, практичні завдання;
Сертифікат на 6 або 12 годин про проходження програми за бажанням.
Дізнатися більше
Новий проект

Конкурсний відбір психологів для нового проекту

Громадська організація "Академія освітніх ініціатив" спільно з Fundacja "Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej" (Польща) запускає другий міжнародний проект психологічної підтримки дітей дошкільного віку!
Мета проекту: допомогти дошкільнятам пережити травму через війну в Україні.

Ми запрошуємо:
Психологів з досвідом роботи з дітьми дошкільного віку (не менше 2 років). Таких, що мають досвід роботи з групами дорослих та проведення тренінгів, а також добрі комунікативні та презентаційні навички
Що ми пропонуємо:
- Безкоштовне 40-годинне навчання в Польщі
- 5 онлайн супервізій з польськими психологами
- Участь у розробці матеріалів та посібника для педагогів дошкілля
- Можливість провести тренінг для педагогів/батьків в Україні
- Безкоштовний проїзд, проживання та харчування під час навчання
Як стати учасником:
Заповніть анкету за посиланням: https://forms.gle/Ef9sapQn8wF4aE5Q9 та пройдіть співбесіду.
Термін подання заявок: 23:59, 18 лютого 2024 року
Не пропустіть шанс допомогти дітям!
Дізнатися більше
Для батьків дошкільнят

Як бути уважними та турботливими батьками

Війна — це складний час для всіх, особливо для дітей. Вони можуть відчувати страх, тривогу, злість або навіть провину. Як батьки, ми можемо допомогти нашим дітям впоратися з цими емоціями та підтримати їх у цей важкий час.
На цій безкоштовній онлайн-зустрічі ви дізнаєтеся:
- Як зрозуміти емоційні реакції дітей на війну
- Як створити дітям безпечний простір для обговорення своїх емоцій
Як застосовувати ефективні техніки психологічної підтримки

Зустріч проводитимуть сертифіковані тренери ГО «Академія освітніх ініціатив»:
- Світлана Локоткова, психологиня, м.Львів, Центр професійного розвитку педагогічних працівників
- Ірина Вельська, психологиня, м.Львів, ЗДО № 75
Час та дата:
01 лютого 2024 року, о 19:00
Формат:
Онлайн. Безкоштовно
Кількість місць обмежена, тому зареєструйтеся якомога швидше.
Не пропустіть цю можливість, щоб навчитися бути кращими батьками для своїх дітей в умовах війни!
Запрошуємо всіх батьків, які хочуть допомогти своїм дітям впоратися з емоціями війни.
Дізнатися більше
Методичний посібник

Презентуємо методичний посібник

У цьому методичному посібнику представлено досвід роботи учасниць  українсько-польського проєкту “Психологічна підтримка для дошкільнят”,  що реалізований ГО "Академія освітніх ініціатив" та Fundacja "Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej" за кошти "Kulczyk Foundation", отримані в результаті конкурсу “Cześć dziewczyny!” для представниць закладів дошкільної освіти Львова, Чернігова, Одеси, Запоріжжя та Вінниці.

Методичний посібник містить розробки тренінгів для педагогів та батьків з рекомендаціями та презентаціями до тем, конспекти занять з дітьми для педагогічних працівників, ігри та вправи для використання в роботі педагогами та вдома батьками. Цей посібник буде корисний  для практичних психологів та інших педагогічних працівників закладів дошкільної освіти, батьків дошкільнят.
Дізнатися більше
Міжнародний проект

Проект "Психологічна підтримка для дошкільнят"

Ми обрали представників дошкільних закладів Львова, Чернігова, Одеси та Вінниці  для участі у міжнародному проекті психологічної підтримки дітей дошкільного віку. Метою проекту є психологічна підтримка дітей дошкільного віку, які пережили травму через війну, були прямими свідками війни, їхня сім'я та найближче оточення пережили травму або були непрямими свідками через перегляд інформації по телебаченню або в соціальних мережах, що в психології визначається як горизонтальна передача травми. Психологічна підтримка від дорослих допоможе їм подолати травму війни та правильно розвиватися.

Для участі у конкурсному відборі ми отримали 68 заявок. Учасницями проекту «Психологічна підтримка для дітей дошкільного віку» стали фахівчині, які пройшли відбір, оскільки мають відповідну кваліфікацію, досвід роботи із дітьми дошкільного віку, досвід проведення навчань для дорослих, працюють в комунальному закладі дошкільної освіти та надали лист-згоду від керівника закладу дошкільної освіти про участь закладу у Проекті.
Дізнатися більше
Міжнародний проект

Розпочато відбір учасників для участі в проекті "Психологічна підтримка для дошкільнят"

Запрошуємо представників дошкільних закладів Львова, Чернігова, Одеси та Вінниці взяти участь у міжнародному проекті психологічної підтримки дітей дошкільного віку. Проєкт буде реалізовуватись у співпраці з партнерською організацією Fundacja "Fundusz Lokalny Ziei Biłgorajskiej", Польща за кошти, отримані в результаті конкурсу, організованого "Kulczyk Foundation"

Метою проекту є психологічна підтримка дітей дошкільного віку, які мають досвід травми, пов'язаної з воєнними діями в Україні. До участі запрошуємо дитячих психологів з досвідом роботи з дітьми дошкільного віку, які після відбору пройдуть тренінг для тренерів у Польщі. Це дозволить створити команди тренерів на рівні міста, які будуть проводити навчання для вихователів та дошкільних психологів після повернення в Україну.
Дізнатися більше
Міжнародний проект

Психологічна підтримка для дошкільнят

Маємо гарну новину! Ми отримали грант на реалізацію проекту "Психологічна підтримка для дошкільнят" спільно з "Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej" (Фонд громади Білгорай), яка є незалежною неполітичною філантропічною організацією

Увага нашого проєкту буде скерована на дошкільнят, які є безпосередніми свідками війни (вони, їх рідні або близьке оточення переживають травму) або опосередкованими свідками (отримуючи інформацію із соцмереж, телебачення тощо). Якщо маєте бажання дізнатися більше, долучитися до напрацювання навчальної програми чи відбору учасників, напишіть нам
Дізнатися більше
Для керівників закладів освіти, педагогів

Курс підвищення кваліфікації "Лідерський голос ВИКЛИК"

Marjana Kuchma. Actress

Програма на 80% складається із практичних завдань.
Цей тренінг допоможе вам навчитися володіти своїм тілом та голосом, не боятися великої аудиторії, бути переконливим, а не "великим" оратором

Курс проведе Мар'яна Кучма  - актриса театру імені Марії Заньковецької, викладачка акторської майстерності та сценічної мови, тренерка ораторського мистецтва, спікерка, засновниця та викладачка першої української школи "ТРУ - Творчого Розвитку Успішних", авторського курсу "Я Є Я", "Лідерський Голос Виклик"
Дізнатися більше
Для керівників закладів дошкільної освіти

Курс підвищення кваліфікації "Важливі навички для плекання психологічної стійкості в умовах стресу"

psuxolog

Бути стійким – це насправді вибір. Адже кожному з нас вирішувати як думати, в який спосіб проживати емоції, що робити протягом дня, як будувати стосунки та чи жити відповідно до тих цінностей, які справді для нас важливі

Курс проведе Леся Підлісецька, дитячий психіатр, психотерапевт, керівник клініки психічного здоров’я дітей, підлітків та молоді «Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру», експерт ДОЗ ЛОДА за напрямом психічне здоров’я
Дізнатися більше
Для керівників закладів загальної середньої освіти, педагогів

Курс підвищення кваліфікації "Оцінювання навчальних досягнень"

Andrushko

Оцінювання та навчання — нероздільні. Оцінювання — це постійне відслідковування процесу розвитку, в якому знаходиться дитина, виконуючи навчальні завдання для того, щоб досягти певного результату

Формувальне оцінювання має чіткий алгоритм, при цьому з критеріями визначень в межах формувального оцінювання все доволі складно. Запрошуємо освітян на курс Лідії Андрушко, директорки Початкової школи "Світанок", тренерки НУШ
Дізнатися більше
Для фахівців, які працюють з дітьми з порушенням слуху

Міжнародний проект "Кожен вартий того, щоб бути почутим"

Світова педагогічна практика свідчить, що учні з порушеннями слуху можуть успішно навчатися в різноманітних освітніх закладах. Ми ініціюємо реалізацію міжнародного проекту для фахівців, які працюють з дітьми з порушенням слуху

Запрошуємо освітян до заповнення анкети. Наше опитування анонімне, а ваші відповіді важливі для нас, бо допоможуть сформувати чіткі цілі проекту та враховувати реальні потреби фахівців
Заповнити анкету